Kategori: Info

 • Forståelsen af Anpartsselskab i Danmark: En Komplet Guide

  Et anpartsselskab, almindeligt kendt som ApS i Danmark, er en yderst populær virksomhedsstruktur blandt dem, der ønsker at starte en ny forretning. Denne type selskab har bevist sin popularitet gennem tiden, hvilket fremgår af statistikker fra Danmarks Statistik, der viser, at anpartsselskaber udgjorde mere end 40% af alle nyregistrerede virksomheder i Danmark i 2019. Denne…

 • Fast Driftssted: En Nøglekomponent i International Skatteret

  Begrebet ‘fast driftssted’ er en afgørende faktor i international skatteret, og især relevant når man arbejder med skat på tværs af landegrænser. På engelsk kendes det som “permanent establishment” (PE). Dette koncept, lidt af en abstrakt størrelse, definerer ikke en fysisk enhed som et selskab eller en filial, men snarere et skattemæssigt begreb. Det indebærer…

 • Hvem Kan Være Kurator, og Hvad Er Deres Opgaver? – En Dybdegående Forståelse

  I Danmark er der en almindelig misforståelse om, at en kurator i konkursager altid skal være en advokat. Dette skyldes sandsynligvis, at advokater ofte udpeges som kuraorer. Det er dog vigtigt at forstå, at der ikke er et formelt krav om, at en kurator skal være advokat. Kuratorers Rolle og Ansvar Kurator spiller en central…

 • Sådan Håndterer Du en Kundes Konkurs – En Komplet Vejledning

  At en kunde går konkurs er en udfordring, mange erhvervsdrivende står overfor. Du har udført arbejdet, sendt regningen, men inden betalingen er modtaget, går kunden konkurs. Hvad gør du så? Udfordringen ved Kundekonkurs Desværre er du ofte dårligt stillet i sådanne situationer. I Danmark gælder en konkursorden, hvor kreditorer prioriteres i forskellige grupper, og virksomheder,…

 • Tinglysning – Den Ultimative Guide

  Du har sandsynligvis stødt på udtrykket “tinglysning”, men det er sandsynligt, at mange danskere ikke fuldt ud forstår dets betydning. Tinglysning er mere end blot et juridisk begreb; det spiller en central rolle i både virksomheders og privatpersoners liv, især når det kommer til ejendomme og værdigenstande. Denne guide uddyber alt, hvad du behøver at…

 • Forståelse af den Kriminelle Lavalder i Danmark

  I Danmark er den kriminelle lavalder fastsat til 15 år. Dette er defineret i straffelovens § 15, hvor det klart fremgår, at børn under 15 år ikke kan straffes for deres handlinger. Det betyder, at straffelovens bestemmelser – og andre lovgivninger med strafbare sanktioner – ikke er gældende for individer under denne alder. Således bliver…

 • Straffen for Drab i Danmark: En Dybdegående Forståelse

  I Danmark er straffen for mord (juridisk benævnt som “drab”) ofte fastsat til 12 års fængsel, hvilket er baseret på en række afgørelser fra landets domstole. Men dette tal repræsenterer ikke en universel standard; strafudmålingen kan variere betydeligt afhængigt af sagen. Lovgivningens Rammer Ifølge straffelovens § 237, er drab strafbelagt med en strafferamme, der varierer…

 • Voldgift: En Grundig Vejledning til Voldgiftsretten og Voldgiftssager

  Voldgift har dybe historiske rødder, idet termen stammer fra “wald” (magt) og “gift” (overgivelse), symboliserende magtovergivelse. I nutidens juridiske landskab er voldgift fortsat en foretrukken metode til løsning af tvister, fungerende som et alternativ til traditionelle domstole. Voldgiftsrettens Rolle og StrukturVoldgiftsretten er en form for konfliktløsning, der fungerer uden for det almindelige domstolssystem, som omfatter…