Fast Driftssted: En Nøglekomponent i International Skatteret

Begrebet ‘fast driftssted’ er en afgørende faktor i international skatteret, og især relevant når man arbejder med skat på tværs af landegrænser. På engelsk kendes det som “permanent establishment” (PE). Dette koncept, lidt af en abstrakt størrelse, definerer ikke en fysisk enhed som et selskab eller en filial, men snarere et skattemæssigt begreb. Det indebærer en begrænset skattepligt til det land, hvor det faste driftssted er lokaliseret.

Definering af Fast Driftssted

I sin kerne skaber et fast driftssted begrænset skattepligt. For eksempel, hvis et udenlandsk foretagende har et fast driftssted i Danmark, bliver dette foretagende begrænset skattepligtig i Danmark for den indkomst, der er genereret gennem dette driftssted, ifølge selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra a.

Det betyder, at kun den del af indkomsten, der genereres via det faste driftssted i Danmark, bliver beskattet i Danmark, i modsætning til hele foretagendets indkomst.

advokat pris til fast driftssted

Kriterier for Fast Driftssted i Danmark

Der er specifikke kriterier for etablering af et fast driftssted:

Eksistensen af et Forretningssted: Dette kan være et kontor, en byggeplads, eller lignende i Danmark.
Stabilitet af Forretningsstedet: Forretningsstedet skal være permanent, ofte defineret ved en tilstedeværelse på mindst 6 måneder.
Virksomhedsudøvelse: Det udenlandske foretagende skal aktivt udøve sin virksomhed gennem dette faste forretningssted.

Udover dette primære kriterium, kan et fast driftssted også opstå efter det sekundære kriterium, kendt som agentreglen.

Agentreglen og Fast Driftssted

Et udenlandsk foretagende kan have et fast driftssted i Danmark efter agentreglen, hvis det har en afhængig agent i Danmark, der regelmæssigt indgår eller bidrager væsentligt til aftaler, som ikke ændres af det udenlandske foretagende.

Undtagelser og Hjælpende Aktiviteter

Vigtigt er det, at hvis aktiviteterne i Danmark udelukkende er hjælpende og forberedende, som f.eks. et varelager eller bogholderifunktioner, etableres der ikke et fast driftssted, selvom de øvrige kriterier er opfyldt.

Fast Driftssted få advokat bistand

Internationale Skatteretlige Retskilder og Fast Driftssted

Definitionen af et fast driftssted involverer både nationale og internationale skatteretlige retskilder. Dette inkluderer dobbeltbeskatningsoverenskomster, OECD’s modeloverenskomst, og den danske selskabsskattelov. Man starter med at fastlægge, om der efter danske regler foreligger et fast driftssted, hvorefter man undersøger, om Danmark har beskatningsretten efter den relevante dobbeltbeskatningsoverenskomst.

Konklusion
Forståelsen af konceptet ‘fast driftssted’ er essentiel for virksomheder, der opererer internationalt. Det sikrer en korrekt skattemæssig behandling og hjælper med at navigere i de komplekse skatteregler, der gælder på tværs af landegrænser. Med denne viden kan virksomheder bedre vurdere deres skattepligt og overholde de gældende internationale skatteregler.